Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng

Kết nối với chúng tôi

Lô 4, đường 10, KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Giấy in, giấy Ph...
Thị trường: Chờ cập nhật
Giấy White Top
Thêm vào giỏ
Giấy TL1AA
Thêm vào giỏ
Giấy Medium A
Thêm vào giỏ
Lô G1 đường số 3 KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bìa màu, giấy in...
Thị trường: Chờ cập nhật
Giấy Xeo
Thêm vào giỏ
Giấy Màu ST3PP
Thêm vào giỏ
Giấy Màu ST3A
Thêm vào giỏ
Giấy Màu ST4
Thêm vào giỏ
Số 06 Phước Hòa 2,Phường Hòa Thọ Đông,Quận Cẩm Lệ,TP.Đà Nẵng
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Giường trẻ em, M...
Thị trường: Chờ cập nhật
Bộ lắp ráp xe lửa
Thêm vào giỏ
Tủ thí nghiệm
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Giấy in, giấy Photo
Giấy White Top
- Đang có 0 chào bán
Lô 4, đường 10, KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng
Email: achaucc@yahoo.com
Số điện thoại: (0511)3 732 430
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Giấy in, giấy Photo
Giấy TL1AA
- Đang có 0 chào bán
Lô 4, đường 10, KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng
Email: achaucc@yahoo.com
Số điện thoại: (0511)3 732 430
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Giấy in, giấy Photo
Giấy Medium A
- Đang có 0 chào bán
Lô 4, đường 10, KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng
Email: achaucc@yahoo.com
Số điện thoại: (0511)3 732 430
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bìa màu, giấy in màu
Giấy Màu ST3PP
- Đang có 0 chào bán
Lô G1 đường số 3 KCN Liên Chiểu, quận Liên Ch...
Email: giaysuctre@gmail.com
Số điện thoại: 0511 3770 770
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bìa màu, giấy in màu
Giấy Màu ST3A
- Đang có 0 chào bán
Lô G1 đường số 3 KCN Liên Chiểu, quận Liên Ch...
Email: giaysuctre@gmail.com
Số điện thoại: 0511 3770 770
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bìa màu, giấy in màu
Giấy Xeo
- Đang có 0 chào bán
Lô G1 đường số 3 KCN Liên Chiểu, quận Liên Ch...
Email: giaysuctre@gmail.com
Số điện thoại: 0511 3770 770
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bìa màu, giấy in màu
Giấy Màu ST4
- Đang có 0 chào bán
Lô G1 đường số 3 KCN Liên Chiểu, quận Liên Ch...
Email: giaysuctre@gmail.com
Số điện thoại: 0511 3770 770
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Thiết bị phòng thí n...
Tủ thí nghiệm
- Đang có 0 chào bán
Số 06 Phước Hòa 2,Phường Hòa Thọ Đông,Quận Cẩ...
Email: nhatlinhltd@yahoo.com.vn
Số điện thoại: 0944913939.
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Mô hình tàu hỏa, tàu...
Bộ lắp ráp xe lửa
- Đang có 0 chào bán
Số 06 Phước Hòa 2,Phường Hòa Thọ Đông,Quận Cẩ...
Email: nhatlinhltd@yahoo.com.vn
Số điện thoại: 0944913939.
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)